Tåget

Världens snabbaste tåg

Världens snabbaste tåg heter Fuxing och trafikerar sträckan mellan Peking – Shanghai, det minskar den tidigare restiden med en dryg timme. I september 2017 hade tåget sin premiärtur och en resa på 140 mil på tar endast fyra och en halv timme. Kina ligger i framkant när det gäller tågtrafik och inte mindre än 60 % av världens järnvägsnätverk finns i landet, landet planerar också de tio kommande åren att lägga ny järnväg som skulle räcka mer än ett varv runt jorden. På grund av en stor olycka 2011 har satsningen på kinesiska höghastighetståg varit pausad under flera år. Nu har nya säkerhetsrutiner arbetats fram och Fuxing-tåget har bland annat ett nytt automatiskt övervakningssystem som ska kunna sakta ner och stanna tåget i nödsituationer eller om något oförutsett inträffar. Så vill du uppleva en fantastisk tågresa i hissnande hastighet då är det dags att packa väskan och resa österut, för där finns nu tåg som går riktigt, riktigt fort.

Dags för förnyelse

Hur kommer då framtidens tåg att drivas? Det finns redan andra miljövänliga alternativ till eldrift. Trots att eltågen kan gå i smått otroliga 400 kilometer i timmen så tvekar många länder att elektrifiera sina järnvägsnät. Tågbranschen är i ständig förändring och medan en del företag i branschen satsar på batteridrivna tåg så satsar andra på vätgaståg. Batteridrivna tåg kan bli dyra i inköpspris även fast driftskostnaden blir lägre. Genom att använda sig av vätgaståg så kan man behålla befintliga tåg men man plockar bort dieselmotorn och i stället placerar man väteceller och vätebehållare på tågtaket. Tåget bibehåller då samma acceleration och broms i kurvor och samma utrymme för passagerarna. Den största fördelen blir att eftersom tåget nu är ett elektrisk tåg, då det får kraftförsörjning från cellerna, så blir det tystare och skramlar inte på samma sätt som ett dieseltåg kan göra. Dessutom är det helt koldioxidfritt, det som kommer ut från bränslecellerna är endast vatten och ånga. Ett normalt vätgaståg har en räckvidd på ungefär 800 kilometer, denna sträcka går att förlänga beroende på vilken typ av vätebehållare som används, räckvidden blir lika bra som ett traditionellt tåg men betydligt mer miljövänligt.

Diesel är framtiden

Den stora frågan framgent är om diesel är framtiden. Den största skillnaden mellan tåg och bilar är att tåg drivs av elektricitet, medan bilar drivs med fossila bränslen. Tåg kan drivas helt av förnybara energikällor och då har resandet med tåg nästan ingen miljöpåverkan alls. Tåget kan även transportera många fler människor än en bil, som vilket gör transportsättet mycket klimatsmart. Jämförelsevis så släpper en bil ut mer än 200 gånger så mycket koldioxid än ett tåg på en sträcka mellan Stockholm och Göteborg. Tåget transporterar samtidigt mångdubbelt fler människor än en bil. En annan mycket talande jämförelse är att en resa med tåg runt hela jorden motsvarar en bilresa på bara 1,3 kilometer i utsläpp. Men om man inte har en tågstation nära där man bor, finns det något man kan göra för att resa så miljövänligt som möjligt ändå? Det gör det, man kan nämligen dieseloptimera sin bil. med en bra dieseloptimering så får bilen både bättre prestanda och lägre bränsleförbrukning, vilket alltså leder till mindre utsläpp.