Uncategorized

Skapa bättre likviditet inom företaget – åk tåg

Att företag lider av dålig likviditet är allt annat än ovanligt. Framförallt är det småföretagare som kan ha problem med likviditeten och på grund av att företaget är kopplat till en själv så är det vad man själv gör som avgör företagets ekonomi. Att göra vissa förändringar kan drastiskt påverka likviditeten, exempelvis om man väljer att använda sig av factoring på regelbunden basis. Att åka tåg är också något som påverkar företagets ekonomi.

Varför använda factoring?

Som företagare kan man ha svårigheter med att få betalningarna att komma in som de ska, speciellt om kunderna till största delen betalar på faktura. Risken finns att kunderna betalar sent och i vissa fall inte alls. Att aktivt behöva jaga betalningarna är inte heller en rolig process då det tar mycket tid och energi. För att komma till rätta med den problematiken kan man använda sig av något som kallas factoring. Det innebär nämligen att man antingen kan välja att sälja eller belåna sina fakturor till ett factoringföretag. Att sälja sina fakturor är vanligast om man vill ha ett jämnt kassaflöde då factoringföretaget köper fakturorna, vilket ger pengar direkt in på kontot. De tar även hand om eventuella uteblivna betalningar från kunderna med allt vad det innebär. Som företagare är det en stor fördel då man slipper oroa sig över sin ekonomi och istället kan fokusera på att sköta sin verksamhet. Att belåna sina fakturor är vanligare om man behöver ta ett större lån till företaget. Då fungerar fakturorna som en säkerhet för lånet. Factoring är med andra ord ett smidigt sätt att få bättre likviditet.

Spara pengar – åk tåg

Har man ett enskilt företag kan det vara en bra idé att se över sina omkostnader för företaget då man själv är ansvarig för dem. Att resa kan man exempelvis göra på olika sätt och att åka taxi är inte det bästa och billigaste alternativet. Istället kan man välja att åka tåg längre sträckor. För kortare sträckor kan man försöka använda sig av färdmedel som cykel, elsparkcykel eller promenera dit man ska. Att hålla nere utgifterna och omkostnaderna för företaget är också ett sätt att förbättra likviditeten då man bör ha mer på inkomstsidan än på utgiftssidan. Har man en enskild firma får man stå för de flesta utgifterna helt själv, men har man ett aktiebolag kommer man lättare undan. Då kan man köpa exempelvis en företagsbil utan att själv behöva vara personligt ansvarig för skulden då man kan köpa den som en tillgång till bolaget.