Uncategorized

Frakt till gården på vagn och tåg

När du är verksam på en bondgård är det viktigt att transporterna fungerar väl. Du kanske behöver flytta på djur, skördade spannmål, ved och annat från plats till plats. Även större transporter till och från gårdar kan behövas, där tåg är ett bra och säkert färdmedel som resulterar i låga utsläpp av växthusgaser.

Med atv vagnar på gården har du alltid en vagn tillgänglig för alla behov. Bland de atv vagnar som Kellfri erbjuder finns flakvagnar och gårdsvagnar i olika utföranden och storlekar. Fördelen med atv vagnar är att de ger dig frihet, där du har möjlighet att ta dig runt på gården och frakta allt som du behöver flytta på eller använda. Använd atv vagnar för att köra matjord, flytta stubbar eller ta in skörden på hösten.

Ekologisk odling och transporter

Magnus Nyman är ekobonde på Källunda gård, ett lantbruk som producerar ekologisk råg och äldre sädesslag som svedjeråg och smithråg. Ägarna av gården har valt att endast odla kulturspannmål från 1800-talets slut fram till 1950-talet. Sädesslagen är framtagna utan konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel. Gården får mindre skörd på grund av att de odlar ekologiskt, samt då de valt att odla kulturspannmål. Efter skörd mals rågen ner till ett ekologiskt mjöl som sedan säljs till konsumenter och bagerier. För att kunna transportera skörden och det nedmalda mjölet behöver gården tillgång till stabila vagnar och maskiner.

Det har varit en het diskussion under senare år kring vilken effekt den ekologiska odlingen har på klimatet. Kritiken innefattar både mindre skördar och transporter, då den ekologiska matproduktionen kan behöva större markarealer för att ge större skördar. För att odla ekologiskt krävs också stallgödsel, vilket i sin tur kräver djurhållning. Att hålla djur på gården och därmed också behöva odla foder och använda traktorer ger ett större utsläpp av växthusgaser. Samtidigt skapar ekologisk odling också många fördelar, som mindre besprutade grödor och en större biologisk mångfald.

Tåg är ett bättre transportmedel

Ibland måste produkter transporteras till och från gården över längre sträckor. Då är tåg ett bra alternativ, då det har låga utsläpp och kan förflytta stora mängder av sädesslag och annat som produceras i Sveriges lant- och skogsbruk. En kombiterminal har byggts i Strömsunds kommun, med klimatbidrag från EU på 5,7 miljoner. Terminalen tar emot lastbilar lastade med timmer, som sedan flyttas till tågvagnar och transporteras vidare till en hamn i Örnsköldsvik. Orsaken till att terminalen kunde byggas med EU-bidrag var att tåg ger mycket lägre utsläpp av växthusgaser än de tidigare transportmedlen. Näringen säger själva att de kommer att föra över mer och mer transport till järnväg, vilket skapar en stor förbättring för miljön.

Tåg används också för transport av spannmål, till exempel för ukrainska sådana. Tågspåren blev i somras en viktig landväg för spannmål från Ukraina och i Záhony i Ungern strömmade majsen in. Hamnarna i Ukraina har ockuperats, bombats och blockerats vilket har lett till att tågtransporter blivit allt viktigare för att kunna exportera spannmål. Under en period låg 20 miljoner ton spannmål och väntade på att exporteras vidare, vilket föranledde EU att skapa landvägar via grannländerna Polen, Ungern och Slovakien.