Uncategorized

Järnvägens betydelse för industrialiseringen

Det första ånglokomotivet byggdes av Richard Trevithick i Wales (Storbritannien) år 1804. Det här var världens första lokomotiv och kanske världens långsammaste. Faktum var att det tog nära på fyra timmar för loket att köra tjugo kilometer. Ett annat stort problem var att det var alldeles för tungt, vilket gjorde att rälsen inte höll. Några år senare (1808) konstruerade Richard ett bättre lok som allmänheten i London fick nöjet att provåka. Det var ingenjören George Stephenson från England som tillsammans med sin son konstruerade den första moderna järnvägen (invigdes 1830) samt föregångaren till samtliga framtida ånglok “The Rocket”.

Järnvägen moderniseras

Vad många kanske inte känner till är att järnvägens historia började i gruvor där rälsburna vagnar användes flitigt. I och med den moderna järnvägens intåg och utbyggnad under 1930-talet blev järnvägen den innovation som kanske haft störst betydelse för industrialiseringen. Plötsligt kunde man frakta både varor och människor långa sträckor inom bara några timmar eller något dygn. Nya samhällen och städer växte upp vid järnvägens knutpunkter och industrier samt handel utvecklades snabbt. Det var här som grunden lades till vårt moderna samhälle. Det tidiga industrisamhället behövde bra kommunikationer för transporter av råvaror till fabriker samt för de färdiga produkterna att transporteras ut i landet för försäljning. Samma principer gäller fortfarande i dagens moderna samhälle.

Hastighetstävling

När en hastighetstävling anordnades i Liverpool 1829 deltog fem lok. Men endast fyra lok tävlade mot varandra eftersom ett av loken diskvalificerades när det upptäcktes att de hade gömt en häst i loket. Vinnaren blev engelska Stephensons lok “The Rocket” som nådde en topphastighet på 46 km/timme. Men hans största konkurrent var svenska John Ericsson med sitt lok ”Novelty”. Industrialiseringen bidrog till utvecklingen av dagens moderna maskiner för både lantbruk och byggföretag. Att hålla en uppdaterad maskinpark är idag mycket viktigt. För dig som behöver köpa eller sälja maskiner är nätauktionen Blinto ett mycket bra val. På auktioner hos Blinto.se kommer du att hitta ett brett utbud av maskiner inom anläggning och entreprenad som exempelvis grävmaskiner, minigrävare och lastmaskiner. Många objekt kommer från kända tillverkare såsom Bobcat, Volvo, Åkerman och Caterpillar. Men även lantbruksmaskiner såsom traktorer, skördetröskor samt skogsmaskiner säljs på auktion hos Blinto varje vecka.

De första tågen

Det var stort motstånd och misstroende mot ny “farlig” teknik i Sverige på den tiden och det tog tid innan den första järnvägen kunde börja byggas. Detta bidrog till att Sverige fick sin första järnväg betydligt senare än både England och USA. Det fanns de som påstod att järnvägen kunde göra svenskarna lata och svaga och läkare påstod att människor kunde drabbas av hjärnskador genom att färdas så pass fort. Även riksdagsmän protesterade mot järnvägen av oro för att eldvagnar kunde tända eld på stugor och skog utmed banan. Dessutom fruktade riksdagsman Leonard Fredrik Rääf att järnvägen skulle komma att förstöra både hantverks- och bondesamhället. Slutligen byggdes dock den första järnvägen mellan Malmö och Lund och den invigdes 1856. Järnvägen kom att förändra Sverige eftersom den skapade förutsättningen för industrialiseringen. Utan järnvägen skulle inte Sverige ha det moderna samhälle som vi alla lever i idag. Man kan utan tvekan påstå att vi alla har järnvägen att tacka för vår moderna livsstil.