Tåget

Tågtrafik får handeln att blomstra

Lingon, eller krösen som de kallas på dialekt, växte ymnigt i de småländska skogarna. Bär och svamp var en självklar del av hushållsekonomin för befolkningen. I första hand gjorde man sylt av lingonen, som är lite väl syrliga för att passa till födelsedagstårtor. Bären måste kokas i en sockerlag för att smaka bra. Byggandet av järnväg i Sverige på 1900-talet innebar en drastisk förändring för lingonen, som dittills konsumerats av ekorrar, fåglar och smålänningar. Tack vare det nya transportmedlet öppnade sig en jättemarknad i Europa. I Tyskland betraktades krösenbären som en delikatess. Som genom ett trollslag förvandlades bärställena till guldfyndigheter. De dieseldrivna tågen som trafikerar sträckan Värnamo-Halmstad kallas än idag för Krösatågen.

Det miljövänliga alternativet

Om du köper en elbil från Hyundai, Nissan eller en BMW på nätet gör du en bra affär. Elbilen nämns i likhet med tåget som framtidens transportmedel och därför har myndigheterna gjort det skattemässigt lönsamt för dig att välja ett fossilfritt alternativ. De statliga subventionerna innebär att konsumenten betalar ett lägre pris för en elbil än för ett bensindrivet fordon. Det finns fortfarande tåg som drivs av fossila bränslen som diesel men de flesta järnvägssträckorna är elektrifierade. Maglevtågen, som hittills endast existerar i Shanghai, kan i framtiden göra tåget till ett bättre alternativ för godstrafik än båttransporter.

Ett tåg kan vinna en värld

Byggandet av den transkontinentala järnvägen som förbinder USA:s östra och västra delar tog världen på sängen på samma sätt som öppningstonerna i Beethovens sjunde symfoni. När järnvägsnätet byggdes ut i Sverige var alltjämt häst och vagn det dominerande transportmedlet. När det öppnades en ny järnvägsstation demonstrerade följaktligen “tågmotståndare” som menade att tågen förstörde jordbruksmark, och inte var miljövänliga.

Att ett tåg var ett drömbyte för många laglösa som höll till i den vilda västern, vittnar många cowboyfilmer om. Abraham Lincolns djärva tilltag skapade en nation med två tidszoner, och innebar att grunden var lagd för det moderna USA. Den amerikanska pionjärinsatsen inspirerade tsar Alexander att bygga den transsibiriska järnvägen.