Tåget

Tåg vs Bilar

Att mänskligheten behöver minska sitt beroende av fossila bränslen känner de flesta till. Många tänker att det fungerar att ersätta bensindrivna bilar med sådana som drivs av el eller gas. Enligt många experter är dock även el- och gasbilar problematiska. De är visserligen mer miljövänliga i drift, men det krävs fortfarande enorma resurser för att producera dem. Produktionen av bilar är dessutom ofta beroende av fossila bränslen. Så kanske är det dags för dig att värdera din bil och sälja den.

Tåg är överlägset ur ett miljöperspektiv

Ur ett miljöperspektiv är tåg helt överlägset jämfört med bilar. Men det finns förstås fler fördelar än så. Att köra bil till och från jobbet kan visserligen gå snabbare än att åka tåg, förutsatt att du inte fastnar i en bilkö. I många fall är dock tidsvinsten illusorisk. Den som jobbpendlar på tåget kan till exempel jobba på tåget vilket i slutändan innebär att du kan spara tid trots att restiderna blir längre.

Utsläppen ökar fortfarande

Fast miljön är förstås fortfarande det främsta skälet till att välja tåget framför bilen. Det finns beräkningar som tyder på att utsläppen av koldioxid i Asien kommer öka med 400 % fram till 2030. Redan idag står Kina för närapå en tredjedel av världens sammanlagda utsläpp av koldioxid. Det är följden av Kinas fortsatta ekonomiska framgångar. Framgångar som också innebär att en stor del av landets befolkning kommer fortsätta att konsumera sig upp till medelklassen.

Det innebär att vi alla behöver göra vad vi kan för att dra ner på utsläppen. Ett väldigt bra sätt att göra det, om man har möjlighet, är genom att ta tåget istället för bilen. Du gör både dig själv och miljön en tjänst.