Tåget

Orsaker till att tågen inte kommer fram

Att åka tåg kan både vara angenämt och avslappnande. Som tågresenär får man ta del av vackra landskap utan att man själv behöver sitta bakom ratten som på en bil. Det händer dock med jämna mellanrum att tågen inte går som de ska och det kan bero på många orsaker. För många resenärer är det här ett stort irritationsmoment som kan förstöra hela resan som kunde ha varit en upplevelse i sig. Om man som resenär upplever en frustation över förseningar eller inställda tåg kan det underlätta att förstå den bakomliggande orsaken till problemen. Det gör naturligtvis inte att man kommer fram i tid, men åtminstone kanske man har större förståelse för varför det blivit en försening eller ett inställt tåg. I det här inlägget kommer du få läsa mer om några av de vanligaste orsakerna till att tågen blir försenade, något som dessvärre blir ett allt mer vanligt problem i Sverige.

Fel på växelsystemet

När ett tåg blir försenat annonserar lokföraren eller personalen oftast om vad som hänt men det är svårt att förstå konsekvenserna av det. växelfel är ett vanligt fel, kanske ett av de allra vanligaste problemen som gör att tågen inte kommer fram. När ett växelfel uppstår innebär det att säkerheten är reducerad. De flesta tåg som kör på spår med växelfel måste antingen köra med en lägre hastighet eller vänta in tills dess att felet är åtgärdat. Det beror på att det i värsta fall hade kunnat gå så illa att två tåg hamnar på samma spår och krockar. Varför växelfel uppstår kan bero på många olika faktorer. Dels kan det vara kyla som gör att växlarna inte fungerar som de ska, dels kan det vara något problem med fjärrstyrningen. När ett växelfel uppstår på tågrälsen i Sverige är det Trafikverkets uppgift att reda ut vad som orsakat problemet och åtgärda det. Det är alltså inte tågbolagen i sig som har ansvar för att se till att rälsen och alla växlar fungerar som de ska.

Vanligtvis drabbas längre sträckor

Det kan uppstå förseningar och inställda tåg på alla sträckor, men det mest påtagliga och vanliga är att det blir förseningar på långa sträckor. Det är på grund av att tåget då ska färdas en lång väg och det finns procentuellt sätt fler saker som kan gå fel. Det kan exempelvis uppstå ett problem med elen till tåget under ruttens gång, och det kan också vara så att obehöriga rör sig i spårområdet. I de fallen måste polisen tillkallas för att undersöka om det föreligger någon fara för människor. I de allra flesta fall kommer tågen ändå fram förr eller senare, men om det skulle gå riktigt illa kan man behöva en reservplan. flyg kalmar stockholm om det krisar med tågen är ett tips för att inte komma fram på tok för sent. Det går snabbt och smidigt och om man väljer det färdmedlet istället för ett försenat tåg kommer man antagligen komma fram snabbare.