Tåget

Vind som driver tåg

 

Tåglok har genom tiderna använt miljöfarliga bränslen som kol och olja, vilket haft en negativ inverkan på både luft och passagerare i många år. Gamla foton på lokomotiv visar hur de fullkomligen spyr ut smutsiga avgaser och tågstationerna stank vid ankomst och avgång.

Allteftersom forskare går framåt i jakten på miljövänliga alternativ har man nu börjat ersätta de gamla formerna av bränsle med alternativ energi och i Holland har man sedan den 1:a januari, 2017, genomfört en radikal ändring av tågtrafikens driftkraft. Nu använder 100 % av landets tåg vindkraft som energikälla och genom att utöka de många väderkvarnarnas antal utmed kusten har man lyckats genomföra planen ett helt år i förväg.

I Nederländerna färdas 600 000 passagerare med tåg varje dag och tack vare denna nya förändring räknar man med att kunna reducera deras energislösande genom resande med hela 35 % inom de närmaste åren. Man hoppas också på att inspirera andra länder att följa deras exempel då detta kommer att få en mycket positiv inverkan på miljön. I skrivande stund kan en enda timmes vindenergi driva ett tåg hela 20 mil så det är onekligen en kraft att räkna med.