Tåget

Tåg

“Allting går som på räls” brukar man säga när någonting går bra. Men tåg går bokstavligen talat på räls.

Vad är räls?

En räls återfinns överallt där tåg går. Rälsen består av metallskenor som är dimensionerade och enhetliga för tågs hjul. Rälsen är således hjulens spår. Rälsen ser ofta grå ut, med metallglans, och det beror på att det är metall. Solkurvor kan uppstå under sommarhalvåret och värme böjer rälsen på ett farligt sätt. Även löv och lera kan ställa till det för kontakten mellan hjulen och rälsen. Underhåll av rälsen måste alltså ske regelbundet och så även under vintern.

Vad är ett tåg?

Ett tåg är ett fordon som är avsett för antingen fraktande av gods eller transport av människor. Ett tågset kallas loket (framdelen av tåget och där föraren sitter) och vagnarna som är ihopkopplade med loket. En person som kör ett tåg kallas för lokförare och det är numera en yrkeshögskoleutbildning där man måste examineras för att få tillstånd att köra tåg.

Tåg finns på alla kontinenter och blev populärt först under guldruschen i USA runt 1860 då man var tvungen att uppfinna ett sätt att frakta råvaror och andra förnödenheter på. Man drev tåget framåt genom att mata ugnar med kol, det är därför man kallade sådana tåg för ånglok.

Om man som tågägare ska besiktiga lokalen där tåget står över natten så kan man vända sig till hårt arbetande ovk besiktning och be om en offert inför förestående ventilationsbesiktning. Det är viktigt att ventilationen fungerar som den ska där de värdefulla tågen står och vilar sig inför kommande utmaningar.

Vilka transportörer finns?

Det finns en rad olika transportörer varav Statens Järnvägar (SJ) är marknadsledande. SJ har de mycket populära X2000-tågen som går dagligen mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. De har även många mindre sträckor såsom Stockholm-Uppsala eller Malmö-Köpenhamn. Snälltåget är en annan konkurrent som också kör långa sträckor.

Regionaltåg finns det gott om i Sverige, Kustpilen kör i Småland medan Öresundstågen kör i Skåne, likaså Pågatågen. Det finns alltså ett väl utbyggt tågnät i Sverige, om än föråldrat på sina ställen och i behov av upprustningar.

Det talas mycket från politiskt håll om att tåg håller Sverige levande och dynamiskt, och stora satsningar på snabbtåg är att vänta framöver.

Kan man undvika att åka tåg?

Om man av någon anledning inte gillar att åka tåg så kan man åka bil, buss, taxi eller cykla. Vilket färdmedel man använder beror främst på de geografiska omständigheterna, distansen man ska ta sig och vad man har råd med. Att åka taxi är i särklass dyrast, bil kommer därefter.

Många gillar tåg för att det är skönt, man sitter bra med stort benutrymme och det finns en bistro att tillgå om man blir hungrig eller törstig.