Tåget

Åka snabbt och bekvämt

 

Snabbtåget X2000 är ett av Sveriges populäraste tåg och det lanserades på 1990-talet som ett nytt, lyxigare och effektivare sätt att färdas på järnväg. Man inkluderade måltider i biljetten och lade stor vikt vid design och ergonomi. Tåget färdas med en maxhastighet på 204 km/h även om det vid test uppnått hela 276 km/h men av säkerhetsskäl går man inte upp i så hög fart utan brukar i stället hålla sig runt 150-180 km/h. Man beräknar att detta tåg färdas cirka 25 % snabbare än vanliga tåg och är ett populärt alternativ när det kommer till sträckan Stockholm-Göteborg, men också från huvudstaden till Sundsvall, Malmö och Oslo.

Genom en investering på 3,4 miljarder kronor har SJ nu gjort en storsatsning på detta tåg och man utlovar skönare säten, fräschare vagnar och 15 % fler platser. Dessa förändringar beräknas ge tåget en längre livslängd på flera årtionden vilket är bra både för SJ:s ekonomi och miljön.

Den nya bistron har också förbättrats när det kommer till menyn och själva lokalen och över lag, har hela tåget fått ett lyft vad gäller utrymmen. Det är nu lättare att ha med sig bagage och barnvagnar. Vidare har man installerat ett snabbare wifi. Mycket görs också för att ytterligare förbättra säkerheten för att ge alla ett snabbt och tryggt resealternativ.